0
    Nacházíte se v: O společnosti Rodenstock  
 
Poslat leták
 
 
 

Vyřešte prosím úkol.*

7

+

=

sedmnáct

 

Další úkol,
klikněte prosím sem.

 
 

*Povinná pole

 
 
nav-Id: 1648224 - doc-Id: 1641794
Společnost
Oblíbené položky (0)
Oblíbené položky (0)
V současnosti máte uloženy tyto oblíbené produkty
 
 

Žádné oblíbené položky

 
Vyhledávání
Vyhledávání
 
 
 
 
 
 

Poslání společnosti Rodenstock

Hodnoty, které vystihují naši každodenní práci ve společnosti Rodenstock.

Josef Rodenstock předběhl svou dobu, když roku 1877 vyřknul následující slova: „Poškození zraku není nemoc a může být velmi snadno napraveno za předpokladu, že chápete zrakový systém jako celek.“ Toto dědictví stále opatrujeme a staráme se o to, aby ožívalo ve všech našich výrobcích i každé další inovaci společnosti Rodenstock.

Na tomto základě jsou vystavěny naše firemní hodnoty. Jsou zárukou spolehlivosti, motivace, uznání a profesionálního výkonu, a to jak na interní úrovni, tak navenek vůči našim zákazníkům. Tímto způsobem se aktivně podílejí na utváření firemní kultury a budování úspěchu společnosti Rodenstock.

Naše firemní hodnoty

Firemní hodnoty slouží zaměstnancům coby orientace v jejich každodenním konání a jsou stavebními kameny důvěry. Vědomí toho, že všichni zaměstnanci sdílejí stejné hodnoty a žijí v jejich duchu, pozvedává týmového ducha a zvyšuje připravenost zaměstnanců přijímat odpovědnost za podnikatelské aktivity v prostředí, v němž panuje svoboda kreativního myšlení. Ještě hlouběji jsou naše hodnoty zakořeněny v mnohaletém trvání naší tradice a jsou tím, za čím si společnost Rodenstock a každý její zaměstnanec stojí. Jsou naší identitou a vyjádřením osobnosti, což určuje, jakým způsobem dosahujeme svých cílů, jak společně utváříme své pracovní vztahy a jak navenek jednáme se zákazníky.

Radost

Svou práci děláme s radostí a z hlubokého přesvědčení ‒ a je to na nás vidět. Ke svým povinnostem v rámci celého procesu přistupujeme s elánem a nadšením.

Odpovědnost

„Jako podnikatelský subjekt“ přebíráme zodpovědnost za to, co děláme, svobodně využíváme svou kreativitu a činíme svobodná rozhodnutí. V rámci procesu se neustále vydáváme novými cestami a učíme se ze zpětné vazby a z vlastních chyb.

Věrohodnost

Říkáme, co si myslíme, a děláme to, co říkáme. Model našeho vystupování: ke společnosti, zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům přistupujeme otevřeně, s uznáním a nestranně.

Výkonnost

Pro společnost se vždy snažíme udělat maximum. V rámci procesu jsme plně motivovaní a nespokojíme se s průměrem.

Úspěch

Svou činností navenek i uvnitř společnosti se snažíme zákazníky potěšit. Naším cílem je dosáhnout dlouhodobých profesních úspěchů a cílů v týmu. Těšíme se z plodů naší práce a z úspěchů čerpáme novou sílu a energii.

Naše firemní kultura

Co se konkurenceschopnosti týče, považujeme řízení organizační kultury naší společnosti za důležitý prvek. Společnost Rodenstock a všichni její zaměstnanci aktivně podporují utváření firemní kultury tím, že v duchu firemních hodnot vědomě žijí. Tyto výsledky jsou zakotveny v následujících pěti pilířích, na kterých je naše firemní kultura vystavěna a za které se každý zaměstnanec společnosti Rodenstock postaví:

Podnikatelské aktivity

Přebíráme zodpovědnost za to, co děláme, iniciativu bereme plně do svých rukou a využíváme svobody jednat a činit rozhodnutí.

Týmový duch

Pracujeme jako tým, nasloucháme si a navzájem se v rámci celého týmu maximálně podporujeme.

Strategie a realizace

Vyvíjíme systematické strategie a důsledně se jich držíme.

Zaměřujeme se na zákazníky a koncové spotřebitele

Sami sebe vidíme jako poskytovatele služeb, který svým zákazníkům dává najevo, že si jich váží, naslouchá jim a uznává jejich potřeby.

Prvotřídní výrobky & služby

Stojíme si za označením „prvotřídní“, neboť svým zákazníkům prokazujeme „službu“ ve všech fázích pracovního vztahu, a to v podobě bezvadné práce a nejvyšších kvalitativních standardů.