nav-Id: 1703117 - doc-Id: 1693311

Sociální odpovědnost

Téma sociální odpovědnosti hraje ve firmě Rodenstock důležitou roli. Stále dbáme na dodržování a prosazování všech předpisů a sami si nastavujeme stále vyšší měřítka, tak abychom se ve všech jejích oblastech neustále zlepšovali. Pro více informací o mnoha aktivitách naší firmy v této velice široké oblasti a pro více informací o jednotlivých tématech klikněte na navigaci v levé části těchto stránek.

Pracovní poměr a jistota stálé práce

Práce v příjemném a bezpečném prostředí

Skupina Rodenstock se řídí zásadami vycházejícími z mezinárodně uznávaných standardů.

Jednáme podle principů rovnosti a rovnoprávnosti. Rozhodnutí týkající se pracovního prostředí zaměstnanců, např. zaměstnání, plat, povýšení apod., činíme vždy výhradně na základě objektivních a pracovně relevantních kritérií.

Bezpečnost zaměstnanců, návštěv a rezidentů na všech pracovištích a ve všech prostorách firmy Rodenstock vychází z právních a hospodářských nařízení a je naší nejvyšší prioritou. Proto skupina Rodenstock vyvinula systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví, který obsahuje zahrnuje jiné např. následující body:

  • dodržování zákonů a směrnic bezpečnosti práce a ochraně zdraví platných v dané zemi či lokalitě
  • dokumentace ochranných a bezpečnostních opatření
  • identifikace, zhodnocení a kontrola potencionálních rizik

Management ochrany zdraví

Být zdravý po celý pracovní den

Požadavek na zdraví našich zaměstnanců je další důležitou součástí našeho podnikání a strategie našeho řízení lidských zdrojů. Úspěšní totiž můžeme být pouze tehdy, když budou naši zaměstnanci zdraví a motivovaní. Jen ten, kdo je zcela zdravý, dokáže dlouhodobě, úspěšně a s chutí čelit každodenním pracovním výzvám.

Cílem managementu ochrany zdraví firmy Rodenstock je předcházet možným zdravotním rizikům na pracovištích a docílit toho, aby se zde zaměstnanci cítili dobře.

Péči o zdraví našich zaměstnanců podporujeme nejrůznějšími způsoby, zejména pravidelnou spoluprací s firemním lékařem, popř. dalšími aktivitami v rámci motivačního programu.


Společensky prospěšná práce

Firma Rodenstock se již mnoho let angažuje v řadě obecně prospěšných projektů a podporuje sociálně slabší spoluobčany.

49 krabic radosti

Od roku 2011 podporuje Rodenstock akci s názvem "Vánoce v krabici od bot". Akce je zaměřena na děti z Asie a z Východní Evropy postižené chudobou a v rámci ní připravují naši zaměstnanci, kterým není osud těchto dětí lhostejný, malé dárky - od čepic až po plyšové medvídky - do krabic od bot a pečlivě a hezky je zabalí. Učni se postarají o jejich shromáždění a Rodenstock uhradí náklady na jejich odeslání. V polovině listopadu se dárky vydají na dalekou cestu, na jejímž konci rozzáří dětské oči na nejrůznějších vánočních či náboženských oslavách různých národů!

Pomoc Nepálu

Společně s majiteli firmy Ess Optik, Brigittou a Wolfgangem Schrieverovými, a s Německou pomocí Tibetu se firma Rodenstock zúčastnila akce s názvem "Mosty k Himaláji":

Mnoho dětí, učitelů a dalších obyvatel vesnice Mele Gompa v Tibetu by mělo nosit korekční brýle - v Nepálu věc takřka nevyčíslitelné hodnoty. Firma Rodenstock proto darovala stovce dětí a dospělých kvalitní brýlové obruby a čočky. Náš dlouholetý partner, firma Ess Optik, obstaral řemeslnou práci: tým okolo Brigitty a Wolfganga Schrieverových si vzal na starost zabroušení čoček do obrub a hotové brýle předal vesničanům. Tato charitativní akce výrazně zlepšila kvalitu života stovky lidí a mnoho dalších potěšil pocit dobře a účelně odvedené práce.

Pomoc Rumunsku

Už několik let se naše švýcarská pobočka, Rodenstock Schweiz AG, angažuje v Pomoci Rumunsku, jež byla založena před 10 lety s cílem bojovat proti chudobě v regionu Suceava pomocí dodávek charitativní pomoci ze Švýcarska. Tato pomoc je rozdělena do několika projektů, z nichž jeden tvoří právě oční optika. Tento projekt je od roku 2007 řízen Martinem Schützem, vedoucím prodeje v Rodenstock Schweiz AG, společně s několika zákazníky firmy Rodenstock.

Martin Schütz byl od doby svého jmenování již třikrát přímo na místě, kde pomáhal provádět optická vyšetření, rozdělovat brýle a osazovat obruby čočkami. Tyto návštěvy běžně trvají 6 dní, během kterých je vyšetřeno a případně vybaveno vhodnými brýlemi průměrně 150 lidí. Mezi prací si naši dobrovolníci vždy najdou čas rozdělovat mezi obyvatele charitativní prostředky jako oblečení, základní potraviny nebo čokoládu - pro místní většinou nedostupnou pochoutku.

Ochrana životního prostředí

Chováme se šetrně k životnímu prostředí a odpovědnosti za něj se nevyhýbáme!

Pro naši firmu coby výrobní podnik v oblasti oční optiky jsou ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jasnými prioritami. Naši společenskou spoluodpovědnost za ochranu životního prostředí nebereme na lehkou váhu a dodržujeme mezinárodní zákony.
Při výrobě pečlivě dbáme na ochranu našich zaměstnanců i životního prostředí a dodržujeme závazek důsledného a šetrného hospodaření se zdroji. Neustále prohlubujeme své znalosti v oblasti vlivu našich produktů na životní prostředí a přijímáme odpovídající opatření. Suroviny a energii využíváme ohleduplně, čímž šetříme přírodu. Skrze odborné informace, seznamování se s problematikou a pravidelná školení se také naše zaměstnance snažíme vést k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí.