Brýle Rodenstock
Můj seznam brýlí
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Brýle Rodenstock
Vaše brýlové ČOČKY
Vaše brýlové obruby
Vybraná optika
HLEDAT OPTIKU You can attach your wish list directly to your appointment booking

Zásady ochrany údajů

Děkujeme za Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí představuje jednu z našich nejvyšších priorit.

Firma Rodenstock chápe nakládání se svěřenými údaji jako otázku své korporátní zodpovědnosti. Aby se naši klienti při navštěvování našich stránek cítili vždy bezpečně, při zpracovávání jejich osobních údajů vždy striktně dodržujeme veškerá zákonná ustanovení a poskytujeme také podrobné informace o nakládání s těmito údaji.

1. Kdo je odpovědný za zpracování mých údajů?

Odpovědnost za náležité zpracování údajů při navštívení těchto webových stránek nese v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstraße 33
D-80687 München
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

V případě jakýchkoliv otázek ohledně ochrany údajů v kontextu s našimi produkty nebo v souvislosti s používáním našich webových stránek se kdykoliv obracejte na našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kontaktovat ho můžete na výše uvedené poštovní či emailové adrese (s hlavičkou: “FAO Data Protection Officer”¨).

2. Kdy a za jakým účelem Rodenstock shromažďuje Vaše osobní údaje?

2.1. Přístupové údaje
Přístupové údaje shromažďujeme při každém použití našeho webu – automaticky je přenáší Váš prohlížeč, aby Vám bylo umožněno web navštívit. Pod pojmem přístupové údaje rozumíme především:
• IP adresu zařízení, které vyžaduje přístup na web
• Datum a čas požadavku
• Adresu vyvolaného webu a webu žádajícího o přístup
• Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
• Online identifikátory (např. Identifikátory zařízení, session IDs)

Zpracovávání těchto přístupových údajů je nezbytné pro umožnění návštěvy webu a zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti našich systémů. Přístupová data jsou dočasně uložena v interních souborech protokolu pro účely popsané výše, pro vytvoření statistických údajů o využití našich webových stránek a pro jejich další vylepšení s ohledem na potřeby našich návštěvníků např. v případě, že dojde k nárůstu přístupů z mobilních zařízení). Právním základem je Čl. 6 odst. 1 věta 1 b GDPR.

Informace uložené v souborech protokolu neumožňují činit jakékoliv přímé závěry ve vztahu k Vaší osobě.

2.2. Navázání kontaktu
Existuje mnoho způsobů jak nás kontaktovat – například pomocí kontaktního či servisního formuláře, nebo prostřednictvím emailu. Z příslušných formulářů je vždy zřejmé, jaké údaje jsou v každém jednotlivém případě shromažďovány. V tomto kontextu zpracováváme data výhradně za účelem komunikace s Vámi. Právním základem je Čl. 6, Para. 1 b GDPR. Údaje, které při použití kontaktního formuláře shromažďujeme, se po úplném zpracování vašeho dotazu automaticky vymažou, pokud nevyžadujeme, aby vaše žádost splnila smluvní nebo zákonné povinnosti (viz oddíl „Kdy budou Vaše data vymazána?“).

2.3. Uchazeči o zaměstnání u společnosti Rodenstock
Do výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice u společnosti Rodenstock se můžete přihlásit prostřednictvím našeho systému správy aplikací. Důvodem, proč shromažďujeme údaje z této oblasti je výběr potencionálních vhodných kandidátů pro případ vytvoření nové pracovní pozice. Pro příjem a zpracování Vaší žádosti shromažďujeme následující údaje:
• Oslovení
• Jméno a příjmení
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Datum narození
• Požadavek na plat
• Výpovědní lhůta
• Dokumenty přiložené k žádosti (např. certifikáty, CV)

Právním základem pro zpracování Vašich dokumentů je čl. 6, Para. 1, věta 1 b a čl. 88, Para 1 GDPR ve spojení národními zákony na ochranu osobních údajů.

2.4. Další případy vyvažování zájmů (čl. 6, Para. 1 f GDPR)
Vaše údaje můžeme rovněž použít na základě vyvažování zájmů v rámci ochrany našich legitimních, zpravidla ekonomických zájmů, popř. zájmů třetích stran. Pokud lze, zpracováváme data pseudonymizovaná či anonymizovaná, a to pro následující účely:

• Monitoringu a zvyšování efektivity a právního zabezpečení obchodních procesů
• Úvěrového ratingu
• Monitoringu, optimalizace a dalšího rozvoje našich služeb a produktů
• Reklamní účely (např. reklamní poštovní zásilky, retargeting), průzkumy trhu a veřejného mínění
• Uplatňování právních nároků a obhajování v soudních procesech
• Detence, prevence a šetření trestných činů
• Zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti našich IT systémů

2.5. Plnění dalších zákonných povinností (čl. 6, Para. 1 c GDPR)

Naše společnost podléhá různým zákonným povinnostem, např. právním požadavkům na uchovávání obchodní dokumentace a vývozních nařízení.

3. Proč tyto webové stránky používají cookies?

Cookies slouží jednak ke zlepšení navigace na stránky a jednak k vytváření maximálně uživatelsky pohodlného prostředí. Jedná se o textové soubory menší velikosti, které se při vyvolání webové stránky ukládají na Váš harddisk. Používají se pro dočasné ukládání informací – například za účelem statistické analýzy nebo pro kontrolu připojení během návštěvy stránek. Cookies se používají také k ukládání návštěvnických preferencí. Následně nám pak umožňují upravovat obsahy stránek s ohledem na Vaše konkrétní požadavky a tím pro Vás dále zlepšovat naše služby. Cookies nám neumožňují vytvářet žádné odkazy směrem k uživatelům stránek.

V nastavení Vašeho prohlížeče lze možnosti ukládání cookies lze kdykoliv upravit, či existující cookies vymazat. Každý uživatel má rovněž možnost nechat webovou stránku zobrazit bez cookies. Odmítnutí veškerých cookies však může negativně ovlivnit funkčnost našich webových stránek.

Některé cookies používané našimi stránkami (tzv. session cookies) se po ukončení relace prohlížeče automaticky vymažou. Mimo to používáme cookies, které na Vašem harddisku po ukončení relace prohlížeče zůstanou po předem stanovenou dobu. Tyto trvalejší cookies jsou po určité době z Vašeho harddisku vymazány prohlížečem. Některé cookies mohou pocházet také od poskytovatelů služeb třetích stran.

Cookies vyžadované v procesech elektronické komunikace, nebo cookies umožňující vykonávat určité požadované funkce (např. použití nákupního košíku) jsou ukládány na základě čl. 6, Para. 1 f. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro dosažení technicky bezproblémového a optimalizovaného poskytování svých služeb. Jestliže jsou ukládány další cookies soubory (např. cookies pro analyzování surfovacích návyků), řeší se takový případ samostatně v následujícím bodu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Používání cookies a podobných technologií pro účely analýzy

Cookies a další podobné technologie používáme rovněž pro účely reklamy. Některé přístupové údaje, jejichž počet s dobou užívání našich stránek narůstá, používáme pro zájmově orientovanou reklamu. Analyzování a evaluace těchto údajů nám umožňuje na našich stránkách i stránkách dalších provozovatelů prezentovat personalizované reklamy, tedy reklamy, které jsou zaměřeny právě na Vaše aktuální zájmy a potřeby.

Právním základem pro zpracovávání údajů popsaných v následující části je čl. 6, Para 1, Sentence 1 f GDPR, na základě našeho legitimního zájmu prezentovat Vám personalizovaná reklamní sdělení.
S používanými technologiemi a poskytovateli služeb bychom Vás rádi podrobněji seznámili v následující části.

Shromažďovaná data zpravidla zahrnují následující údaje:

• IP adresu zařízení
• Datum a čas přístupu
• Identifikační číslo cookie
• Identifikaci mobilních zařízení
• Technické informace o prohlížeči a operačním systému

Shromážděné údaje jsou však ukládány pouze pseudonymně, takže z nich nelze vytvářet jakékoliv přímé závěry o jednotlivcích.

V následujícím popisu námi používaných technologií naleznete informace o možnostech vyjádření nesouhlasu s našimi analýzami a reklamními měřeními pomocí tzv. opt-out cookie. Upozorňujeme, že po vymazání veškerých cookies ve Vašem prohlížeči, nebo při použití jiného prohlížeče a/nebo profilu je vždy nutné umístit další opt-out cookie.

Níže jsou uvedeny možnosti vyjádření nesouhlasu ohledně analýz a reklamních měření. Námitku můžete případně vznést prostřednictvím odpovídajícího nastavení na webových stránkách Truste, NAI, DAA nebo Your Online Choices, kde možnosti vyjádření nesouhlasu poskytuje mnoho inzerentů. Tyto stránky umožňují provést pomocí opt-out cookies deaktivaci všech reklam najednou, nebo alternativně zpracovat nastavení pro každého poskytovatele zvlášť.

Google (Universal) Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá soubory cookie a podobné technologie k umožnění analýzy a vylepšení našeho webu na základě Vašich uživatelských zvyklostí. Data vzniklá v tomto spojení může společnost Google přenést na server v USA a tam je uložit za účelem vyhodnocení. Při přenosu osobních údajů do USA se Google podrobil systému EU-USA na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield). Před vyhodnocením statistik využití je Vaše IP adresa zkrácena, takže není možné vyvodit žádné přímé závěry ohledně Vaší identity. Za účelem anonymizovaného zachycování IP adres byla na našem webu Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIP“.

Google bude zpracovávat informace získané pomocí cookies, aby vyhodnotil Vaše používání webu, sestavil zprávy o činnostech na webu pro operátory webových stránek a poskytl další služby spojené s používáním webu a používáním internetu.

Jak je uvedeno výše, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, že bude soubory cookie odmítat, případně lze zabránit zachycení dat generovaných soubory cookie souvisejících s Vaším používáním našich webových stránek v nastavení souborů cookie v prohlášení o ochraně osobních údajů společností Google. Případně můžete také zabránit zpracování takových dat společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče poskytovaného společností Google (ta nepracuje s mobilními koncovými zařízeními).
Další informace za tímto účelem naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics.

Soubory cookie Google Analytics se ukládají na základě čl. 6, Para. 1 f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na analýze návyků uživatelů s cílem optimalizovat své webové stránky i svou reklamu.

Campaign Manager (dříve Doubleclick)
Tento web dále používá online marketingový nástroj Campaign Manager od společnosti Google. Tento nástroj využívá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní nebo k tomu, aby zabránil uživateli zobrazit stejné reklamy vícekrát. Google používá ID souboru cookie ke sledování, jaké reklamy se zobrazují v kterém prohlížeči, a zabraňuje jejich zobrazování vícekrát. Kromě toho může Campaign Manager použít ID souborů cookie ke shromažďování konverzí souvisejících s požadavky na reklamy. To je například případ, kdy uživatel uvidí reklamu zvolenou pomocí Campaign Manager a později navštíví web inzerenta pomocí stejného prohlížeče a tam něco koupí. Podle společnosti Google soubory cookie Campaign Manager neobsahují žádné osobní údaje.

Jakmile navštívíte naše webové stránky, Váš prohlížeč automaticky naváže přímé připojení se serverem Google. Rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google pomocí tohoto nástroje nelze nijak ovlivnit, proto bychom Vás rádi informovali, že: díky integrování nástroje Campaign Manager společnost Google obdrží informace, že jste zobrazili konkrétní část naší internetové prezentace, anebo kliknuli na naši reklamu. Pokud jste registrováni u služby Google, může Google spojit Vaši návštěvu s Vaším účtem. Poskytovatelé mohou Vaši IP adresu získat a uložit i v případě, že u společnosti Google registrováni ani přihlášeni nejste.

Mimo to nám soubory cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) umožňují pochopit, zda po zobrazení jedné z našich grafických / videoreklam na Google nebo na jiných platformách prostřednictvím Campaign Manager nebo kliknutím na jednu z nich (sledování konverze) provedete určité akce na našich webových stránkách. Campaign Manager používá tento soubor cookie k porozumění obsahu, se kterým jste na našich webových stránkách interagovali, aby Vám později mohl zasílat cílenou reklamu.

Vašemu zapojení do tohoto procesu sledování můžete zabránit různými způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče, zejména potlačením souborů cookie třetích stran, nebudete od poskytovatelů třetích stran dostávat žádné reklamy; b) deaktivací cookies pro sledování konverzí nastavením vašeho prohlížeče tak, aby cookies blokovala doména www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, po smazání cookies bude toto nastavení odstraněno; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně "About Ads", prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, po smazání cookies bude toto nastavení odstraněno; d) trvalým deaktivováním prohlížečů Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome ve Vašem prohlížeči pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin nebo e) příslušným nastavením předvoleb cookie (klikněte sem). Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této nabídky.

Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici v části “Display settings”, “Extension for Campaign Manager deactivation” na adrese https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Další informace o nástroji Campaign Manager od společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/doubleclick, a obecně pro zpracování dat na Googlu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; další informace najdete také na webových stránkách Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google je součástí systému EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Použité cookies: Typ C. Více informací viz Cookie Section.

Právní základ: čl. 6 (1) a GDPR.

Použití pluginů sociálních sítí
Na našem webu vám nabízíme možnost použití tzv. ikon sociálních sítí. Tyto ikony jsou na webu zahrnuty pouze jako grafika obsahující odkaz na odpovídající web jejich poskytovatele. Kliknutím na grafiku budete přesměrováni na služby příslušného poskytovatele. Pouze tehdy budou Vaše data příslušným poskytovatelům zaslána. Pokud na grafiku nekliknete, k žádné výměně dat mezi Vámi a poskytovateli ikon sociálních médií nedojde. Informace o shromažďování a použití Vašich údajů na sociálních sítích naleznete v příslušných podmínkách použití konkrétních poskytovatelů.

Naše stránky obsahují ikony sociálních sítí následujících společností:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
LinkedIn Corporation (1000 W Maude Ave - Sunnyvale - CA 94085 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
Youtube/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View - CA 94043 - USA)

5. Použití funkcí jiných poskytovatelů

Čtení konverzí a práce s vlastní webovou klientelou pomocí Facebook pixel
Na našich webových stránkách používáme Facebook pixel nebo propagační visitor promotion pixel Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen: Facebook). Vyvoláním tohoto pixelu pomocí Vašeho prohlížeče může Facebook zpětně zjistit, zda byla reklama na Facebooku úspěšná. To je například případ, kdy byl nákup proveden na webové stránce. Za tímto účelem dostáváme výhradně statistická a anonymizovaná data z Facebooku, bez odkazu na konkrétní osobu. To nám umožňuje zaznamenávat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a zlepšovat naše služby

Facebook pixel využíváme také pro funkci „Website Custom Audiences “ (Návštěvnost webu vlastní klientelou). Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich využití Facebookem. Můžeme si jen vybrat, jakému segmentu uživatelů Facebooku (například věk, zájmy) by se naše reklama měla zobrazit. Za tímto účelem používáme jeden ze dvou postupů, kdy na Facebook nelze přenášet žádné soubory dat, zejména žádné e-mailové adresy našich uživatelů - ať už šifrované, nebo nešifrované.

Prostřednictvím pixelové grafiky Facebook přijímá mimo jiné informace z Vašeho prohlížeče, že Váš terminál našel naši stránku. Pokud Váš prohlížeč povolí soubory cookie a Vy pomocí opt-out cookies nevyjádříte svůj nesouhlas, vytvoří Facebook soubor cookie, který mu umožní Vás identifikovat. Pokud jste přihlášeni na Facebook nebo se přihlásíte později, lze data přiřadit k Vašemu facebookovému účtu, přičemž dochází ke zpracovávání osobních údajů.

Především pokud jste registrováni na Facebooku, naleznete další informace v jejich informacích o ochraně údajů https://www.facebook.com/about/privacy/. Chcete-li tedy odvolat svůj souhlas s Facebook pixelem, klikněte na tento odkaz.
Facebook pixel je založen na právním základu čl. 6, Para. 1 f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na vkládání nabídek přizpůsobených uživateli na pozadí reklamy relevantní pro uživatele.

Používání Google Maps
Naše webové stránky používají mapovou službu Google Maps od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Abychom zajistili integraci a zobrazování námi používaných mapových dat Google do Vašeho webového prohlížeče, musí se Váš webový prohlížeč při vyvolání kontaktní stránky připojit k serveru Google, který může být umístěn v USA. Při přenosu osobních údajů do USA se Google podrobil systému EU-USA na ochranu soukromí. Google tímto dostává informaci, že kontaktní stránka našeho webu byla vyvolána IP adresou Vašeho zařízení. Právním základem je čl. 6, Para. 1, věta 1 f GDPR, na základě našeho oprávněného zájmu o integraci mapové služby pro navázání kontaktu.

Jestliže na našem webu vyvoláte mapovou službu Google a jste přitom přihlášeni do svého Google účtu, může společnost Google tuto událost s Vaším Google účtem propojit. Pokud si nepřejete, aby byl tento odkaz na Váš Google účet vytvořen, musíte se před vyvoláním naší kontaktní stránky z Googlu odhlásit. Google ukládá Vaše data a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a personalizované prezentace Google Maps. Sběr těchto údajů společností Google můžete odmítnout.

Bližší informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a v dalších smluvních podmínkách pro používání Google Maps.

6. Kdy budou Vaše data vymazána?

Osobní údaje v zásadě ukládáme pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních nebo zákonných povinností, které jsou důvodem pro shromažďování údajů. Pokud údaje nevyžadujeme do uplynutí zákonných promlčecích lhůt pro účely dokazování občanských nároků nebo z důvodu zákonných požadavků na uchovávání, okamžitě je odstraníme.

Pro důkazní účely musíme údaje o smlouvě uchovávat tři roky po skončení roku, kdy obchodní vztah s Vámi skončil. Podle zákonných promlčecích lhůt se případné nároky promlčí nejdříve v tomto okamžiku.

Poté budeme muset část Vašich dat i nadále schraňovat pro účely účetnictví. Máme povinnost tak učinit z důvodu požadavků na právní dokumentaci, které mohou vyplývat z obchodního zákoníku, daňového zákoníku, zákona o bankovnictví, zákona o praní peněz a zákona o obchodování s cennými papíry. Doba uchovávání dokumentů uvedených ve výše uvedených právních předpisech je dva až deset let.

7. Jaká jsou Vaše práva na ochranu dat?

Máte právo kdykoli požádat o informace o zpracování Vašich osobních údajů naší stranou. Během poskytování těchto informací Vám vysvětlíme proces zpracování údajů a poskytneme přehled uložených osobních údajů ve vztahu k Vaší osobě. Pokud by u nás uložená data byla nesprávná nebo již neaktuální, máte právo na jejich opravu.

Můžete také požádat o vymazání Vašich údajů. Pokud by vymazání nebylo výjimečně možné kvůli jiným právním předpisům, pak jsou data zablokována, takže budou k dispozici výlučně pro tento právní účel.

Dále můžete zpracování Vašich dat omezit, např. pokud se domníváte, že námi uložená data nejsou správná. Máte také právo na přenositelnost dat, jinými slovy, na vyžádání Vám předáme digitální kopii s osobními údaji, které jste poskytli.

Za účelem uplatnění zde popsaných práv nás můžete prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů kdykoli kontaktovat. To platí také v případě, že si přejete obdržet kopie záruk na důkaz přiměřené úrovně ochrany údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dat, které vychází z čl. 6, Para. 1 e nebo f GDPR. A konečně máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu údajů, který je za nás odpovědný. Toto právo můžete uplatnit u orgánu dozoru v členském státě Vašeho bydliště, ve Vašem zaměstnání nebo v místě podezření z porušení.

8. Právo na odvolání a námitku

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. 3 GDPR máte právo souhlas se zpracováním Vašich údajů, který nám byl udělen, kdykoli odvolat. V důsledku toho již v budoucnu nebudeme nadále zpracovávat údaje, které byly předmětem souhlasu. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu až do doby jeho zrušení.

Jestliže zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6, Para. 1, věta 1 f GDPR, máte právo v souladu s čl. 21 GDPR, vznést proti zpracování vašich údajů námitku, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo v případě, že je námitka namířena proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na vznesení námitky, na niž musíme reagovat, aniž byste museli uvádět jakékoliv důvody.

Pokud si přejete využít svého práva na odvolání nebo svého práva na vznesení námitky, postačí neformální oznámení na výše uvedené kontakty.

9. Bezpečnost dat

K zajištění bezpečnosti údajů, zejména k ochraně Vašich osobních údajů před riziky při přenosu dat a před třetími stranami, které by mohly získat znalosti o Vašich osobních údajích, udržujeme neustále aktualizovaná technická opatření. Ta jsou odpovídajícím způsobem přizpůsobena nejmodernějším technologiím. K zabezpečení osobních údajů, které jste sami na našem webu zadali, používáme protokol TLS (Transport Layer Security), který zadané informace šifruje.

10. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů příležitostně aktualizujeme, například když upravujeme naše webové stránky, nebo pokud se změní právní nebo oficiální požadavky.

Žádost o schůzku

Poslat nezávaznou žádost o schůzku optikovi.Telefon
??data.request.mail??

Můj seznam produktů

Optice pomůže připravit se na schůzku, když připojíte Váš seznam přání - vybraných brýlí.

Vaše žádost o schůzku byla úspěšně odeslána.

Brzy obdržíte e-mail s potvrzením, že Vaše data byla odeslána optikovi. Optik Vás kontaktuje napřímo pro bližší upřesnění schůzky.

NÁVRAT ZPĚT
Váš požadavek nemůže být odeslán!

Zkuste zadání opakovat, prosím.