Můj seznam brýlí
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Brýle Rodenstock
Vaše brýlové ČOČKY

Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou součástí naší firemní politiky. Společnost Rodenstock bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a zavazuje se zajistit, aby byly zpracovávány důvěrně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů. V následujícím textu bychom Vás proto rádi informovali o tom, jaké osobní údaje při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. Použité pojmy nejsou rozlišeny genderově rozlišené.

1. Odpovědný orgán a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Za zpracování osobních údajů na webových stránkách odpovídá:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Mnichov
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: info@rodenstock.de

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, jakož i Vašich práv týkajících se ochrany údajů, obraťte se na:

Rodenstock GmbH
- pověřenec pro ochranu osobních údajů -
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Mnichov
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

2. Povaha a účely zpracování údajů a právní základ pro jejich zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které shromažďujeme v průběhu používání našich webových stránek nebo během našeho obchodního vztahu, např. když nás kontaktujete.

a) Při každém použití našich webových stránek shromažďujeme přístupové údaje, které Váš prohlížeč automaticky přenáší, aby Vám umožnil návštěvu webových stránek. Přístupové údaje zahrnují zejména:
• IP adresa žádajícího zařízení
• datum a čas žádosti – adresa navštívené webové stránky a žádající webové stránky
• Podrobnosti o používaném prohlížeči a operačním systému
• Online identifikátory (např. identifikátory zařízení, ID relace).

Zpracování těchto přístupových údajů je nezbytné pro umožnění návštěvy webových stránek a pro zajištění trvalé funkčnosti a bezpečnosti našich systémů. Přístupové údaje jsou také dočasně ukládány do interních logovacích souborů pro výše popsané účely, aby bylo možné sestavit statistické informace o používání našich webových stránek, dále rozvíjet naše webové stránky s ohledem na zvyklosti návštěvníků (např. pokud se zvýší podíl mobilních zařízení používaných k přístupu na stránky) a obecně administrativně udržovat naše webové stránky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Informace uložené v souborech protokolů neumožňují vyvodit přímý závěr o Vaší osobě -zejména IP adresy ukládáme pouze ve zkrácené, anonymizované podobě. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace.

Informace ze souborů protokolu jsou uchovávány maximálně 7 dní a poté jsou vymazány nebo anonymizovány. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou vyňaty z povinnosti vymazání až do konečného objasnění příslušného incidentu.

b) Kontaktování / kontaktní formuláře

Máte různé možnosti, jak nás kontaktovat. Patří mezi ně kontaktní formulář a kontaktování e-mailem. V této souvislosti zpracováváme údaje výhradně za účelem komunikace s Vámi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi za účelem kontaktu s námi, zpracováváme pouze do doby, než definitivně zodpovíme váš dotaz. Nad tento rámec uchováváme osobní údaje pouze za účelem uplatnění nebo obrany proti právním nárokům nebo po dobu, kdy existuje zákonná povinnost je uchovávat.

c) Online žádost o schůzku u našich partnerských optik
Máte možnost podat online žádost o schůzku u našich partnerských optik prostřednictvím našich webových stránek. Při objednávání schůzky shromažďujeme následující údaje: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, požadované datum a časový úsek. Kromě toho můžete partnerskému optikovi zaslat zprávu a názvy produktů, které jste si zařadili na seznam sledovaných. Účelem shromažďování údajů je žádost o schůzku a sjednání schůzky (předsmluvní opatření) s partnerským optikem. Veškeré údaje shromážděné v tomto procesu nebudou uloženy a zpracovány společností Rodenstock, ale partnerskou optikou, která o to požádala. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

d) Postup podávání žádostí
O volná pracovní místa se u nás můžete ucházet prostřednictvím našeho systému pro správu žádostí. Osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme za účelem Vaší žádosti o stávající nebo budoucí pracovní poměr, pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku stávajícího nebo budoucího pracovního poměru u nás.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, § 26 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je to nezbytné pro obhajobu uplatněných právních nároků vůči nám vyplývajících z procesu podávání žádostí. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; oprávněným zájmem je například povinnost poskytnout důkazy v soudním řízení. Pokud mezi Vámi a námi vznikne pracovněprávní vztah, můžeme osobní údaje, které jsme od Vás již obdrželi, dále zpracovávat pro účely pracovněprávního vztahu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, § 26 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, mimo jiné, pokud je to nezbytné pro realizaci nebo ukončení pracovního poměru. V takovém případě byste pak obdrželi samostatné poznámky a informace o ochraně osobních údajů.

Zpracováváme údaje související s Vaší žádostí. Může se jednat o obecné osobní údaje (např. jméno, adresa a kontaktní údaje), údaje o Vaší odborné kvalifikaci a školním vzdělání nebo údaje o dalším odborném vzdělávání nebo jiné údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší žádostí. Kromě toho můžeme zpracovávat informace související s pracovním místem, které jste zveřejnili, například profil na profesních sociálních sítích.

e) Integrované služby třetích stran
Pokud v souvislosti s používáním našich webových stránek integrujeme služby jiných poskytovatelů (třetích stran), abychom Vám mohli nabídnout určitý obsah nebo funkce (např. přehrávání videí) a zpracováváme přitom osobní údaje, děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Takové zpracování údajů je pak nezbytné k realizaci Vámi zvolených funkcí nebo k zajištění našeho oprávněného zájmu na optimálním funkčním rozsahu webových stránek. Pokud mohou být v rámci těchto služeb třetích stran použity soubory cookie, platí vysvětlení podle bodu II písm. f. V souvislosti se službami třetích stran si prosím přečtěte také prohlášení příslušného poskytovatele o ochraně osobních údajů.

Služby jiných poskytovatelů, které integrujeme nebo na které odkazujeme, poskytují příslušné třetí strany. Zásadně nemáme žádný vliv na obsah a funkci služeb třetích stran a nejsme odpovědní za zpracování Vašich osobních údajů jejich poskytovateli, ledaže by služby třetích stran byly navrženy zcela naším jménem a následně integrovány na naši vlastní odpovědnost. Pokud integrace služby třetí strany vede k tomu, že s jejím poskytovatelem zavedeme společné postupy, stanovíme s tímto poskytovatelem ve smlouvě o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR, jak jsou strukturovány příslušné úkoly a odpovědnosti za zpracování osobních údajů a kdo plní jaké povinnosti v oblasti ochrany údajů.

Není-li uvedeno jinak, jsou profily na sociálních sítích v naší online nabídce uvedeny pouze jako odkaz na příslušné služby třetích stran. Po kliknutí na integrovaný textový/obrázkový odkaz budete přesměrováni na nabídku příslušného poskytovatele sociálních médií. Po přesměrování může dojít ke shromažďování osobních údajů přímo poskytovatelem třetí strany. Pokud se během tohoto procesu přihlásíte ke svému uživatelskému účtu příslušného poskytovatele sociálních médií, může poskytovatel přiřadit shromážděné informace o konkrétní návštěvě k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud chcete zabránit přímému přiřazení shromážděných informací k Vašemu uživatelskému účtu, musíte se před kliknutím na integrovaný textový/obrázkový odkaz odhlásit.

f) Soubory cookie a srovnatelné technologie

Za účelem zlepšení našich webových stránek používáme soubory cookie a srovnatelné technologie, které slouží ke komunikaci s Vaším koncovým zařízením a k výměně uložených informací (dále společně jen "soubory cookie"). Tyto soubory cookie slouží především k tomu, aby bylo možné používat funkce našich webových stránek. Technicky nezbytné soubory cookie proto můžeme používat k zajištění řádného a bezpečného provozu webových stránek. Zpracování údajů pak probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR, neboť je nezbytné k realizaci Vámi zvolených funkcí nebo k zajištění našeho oprávněného zájmu na funkčnosti webových stránek.

Pokud používáme soubory cookie také k analýze používání webových stránek a k jejich zacílení na Vaše zájmy a k případnému poskytování zájmově orientovaného obsahu a reklam, děje se tak výhradně na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. V našem řešení souhlasu se soubory cookie pak máte možnost jednotlivé nebo všechny soubory cookie samostatně přijmout nebo odmítnout, a to tak, že u příslušného souboru cookie zaškrtnete nebo odstraníte a kliknete na tlačítko "Uložit výběr". Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Pokud si nepřejete soubory cookie používat vůbec, můžete jejich ukládání zabránit také příslušným nastavením ve svém koncovém zařízení. Uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat v systémových nastaveních svého koncového zařízení. Upozorňujeme, že zablokování některých typů souborů cookie může vést ke zhoršení používání našich webových stránek a nabízených služeb.

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám a zpracovatelům

Zásadně nepředáváme žádné osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Pokud přesto v průběhu zpracování Vaše údaje zpřístupníme třetím stranám, předáme jim je nebo jim jinak umožníme přístup k údajům, děje se tak rovněž výhradně na základě některého z výše uvedených právních důvodů. Údaje předáváme například poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy. Pokud nám to ukládá zákon nebo soudní příkaz, musíme vaše údaje předat orgánům oprávněným k přijímání informací.

V určitých případech využíváme ke zpracování Vašich údajů poskytovatele služeb. Pokud jsou údaje předávány v rámci takto pověřeného zpracování, děje se tak na základě čl. 28 GDPR.

4. Předávání údajů do třetích zemí

GDPR zajišťuje stejně vysokou úroveň ochrany údajů v Evropské unii. Při výběru našich poskytovatelů služeb a partnerů pro spolupráci se proto pokud možno spoléháme na evropské partnery, pokud mají být zpracovávány Vaše osobní údaje. Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor) nebo zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, orgánům nebo společnostem, dochází k předání údajů pouze tehdy, pokud Komise EU potvrdila, že třetí země má odpovídající úroveň ochrany údajů, odpovídající úroveň ochrany Vašich údajů byla zaručena smluvními ujednáními s příjemcem údajů (kopie k dispozici na vyžádání) nebo nám k tomu byl udělen váš souhlas nebo jsme k tomu právně zavázáni podle platných právních předpisů.

5. Ukládání dat

Osobní údaje zásadně uchováváme pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely popsané v části "Typ a účely a právní základ zpracování údajů", je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. Kromě toho se na nás vztahují různé povinnosti týkající se uchovávání a dokumentace. Vezměte prosím na vědomí, že doby uchovávání se v jednotlivých zemích liší a jsou stanoveny v souladu s místními právními a profesními lhůtami uchovávání. Za určitých okolností musí být Vaše údaje uchovávány i po delší dobu, např. pokud to nařídí úřady nebo soud.

6. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z čl. 15 až 21 GDPR:

7. Zabezpečení dat

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, použitím nebo změnou a před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Ta jsou v každém případě přizpůsobena současnému stavu techniky. K zabezpečení osobních údajů, které na našich webových stránkách poskytujete, používáme technologii TLS (Transport Layer Security), která šifruje zadávané informace.

8. Aktuálnost a změna těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů a také popisy v našem řešení souhlasu se soubory cookie se mohou čas od času měnit. To zahrnuje i další vývoj v důsledku změn v našem podnikání a také úpravy v důsledku změněné právní situace a/nebo v důsledku zavedení nových technologií nebo služeb na webových stránkách. Příslušné aktualizace zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce.

Verze: Květen 2022

Žádost o schůzku

Poslat nezávaznou žádost o schůzku optikovi.Telefon
??data.request.mail??

Můj seznam produktů

Optice pomůže připravit se na schůzku, když připojíte Váš seznam přání - vybraných brýlí.

Vaše žádost o schůzku byla úspěšně odeslána.

Brzy obdržíte e-mail s potvrzením, že Vaše data byla odeslána optikovi. Optik Vás kontaktuje napřímo pro bližší upřesnění schůzky.

NÁVRAT ZPĚT
Váš požadavek nemůže být odeslán!

Zkuste zadání opakovat, prosím.

Loading