Náš on-line test zraku:

Vyzkoušejte si to sami!

scroll down
Brýle Rodenstock
Můj seznam brýlí
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Brýle Rodenstock
Vaše brýlové ČOČKY
Vaše brýlové obruby
Vybraná optika
HLEDAT OPTIKU You can attach your wish list directly to your appointment booking

Jak dobře vidíte?
Náš on-line test zraku: Vyzkoušejte si to sami!

Zrakové vady se často vyvíjejí postupně a nenápadně. Náš test zraku vám dá výchozí představu o tom, jak vaše oči vidí. Zkontrolujte si své oči! Vezměte prosím na vědomí: Tento on-line test nenahrazuje profesionálně provedené vyšetření zraku provedené optometristou nebo oftalmologem.

Pokud zjistíte, že začínáte špatně vidět na blízko či na dálku, pak pravděpodobně trpíte zrakovou vadou.

Trpíte-li krátkozrakostí, vidíte bez brýlí dobře na blízko, v dálce je však všechno rozmazané a nejasné. Nejčastější příčinou je příliš dlouhé oko (délková myopie), což znamená, že se obraz promítá před sítnici a nemůžeme ho tudíž vidět ostře.
Dalekozrakost bývá ve většině případů způsobena příliš krátkým okem (délková hypermetropie). Obraz se tvoří za sítnicí a není tudíž ostrý. Při pohledu do dálky lze tento problém poměrně dlouho relativně dobře zvládat, ale vidění na blízko není jasné.

Otestujte si zrak

Když vám při čtení nestačí délka rukou: Presbyopie je nejčastější příčinou špatného vidění ve stáří.

Naše vidění na blízko se s věkem zhoršuje a musíme tak číst s nataženýma rukama. Na vině je proces stárnutí oka a související snížená elasticita oční čočky.

Při korekci presbyopie a pro ostré vidění na všechny vzdálenosti je vhodné použít progresivní brýlové čočky. Na pracovišti jistě uvítáte speciální pracovní brýle pro práci na počítači se speciálními brýlovými čočkami Ergo® určenými na blízko.

Test na presbyopii

Nepravidelné zakřivení znamená, že rohovka není rovnoměrně tvarovaná. Mírný astigmatismus je poměrně běžný.

Přibližně 70 % osob nosících brýle trpí astigmatismem. Znamená to, že mají odlišně zakřivenou rohovku oka. Různé deformace rohovky znamenají, že se světlo láme různými způsoby, čímž vzniká zkreslení obrazu. V důsledku se například kulaté předměty jeví jako oválné. To je také vysvětlením pojmu „astigmatismus“.

Nepravidelné zakřivení rohovky se koriguje torickými brýlovými čočkami. Optimálně je lze korigovat pomocí brýlových čoček Rodenstock a znovu tak můžete plně využít potenciál svého zraku.

Test zakřivení rohovky

Vady barvocitu jsou mnohdy vrozené a nesou s sebou řadu zrakových problémů. Muži bývají postiženi častěji než ženy.

Porucha barvocitu, nebo barvoslepost? Tyto dva pojmy bývají často používány jako synonyma. Ale dědičné problémy zraku nejsou ani trochu stejné: Protanomalie nebo deuteranomalie popisuje nesprávné vnímání červené či zelené barvy. V praxi to znamená, že tyto barvy postižený vnímá jen tehdy, pokud jsou velmi syté a silné.

Barvoslepost na různé barvy se označuje slovem anopie. U protanopie a deuteranopie postrádá postižená osoba na sítnici barevné receptory pro červenou či zelenou, takže tyto dvě barvy vnímá jako jasné odstíny šedi. Poruchy barvocitu či barvoslepost se bohužel nedají nijak léčit. Nicméně speciálně zabarvené brýlové čočky mohou zmírnit často pociťovanou přecitlivělost na světlo.

Otestujte si svůj barvocit

Jednoduše řečeno - sítnice je projekční plochou, na níž se zobrazuje naše okolí. Převádí impulzy vyvolané světlem do mozku.

Amslerův test slouží ke kontrole stavu sítnice. Pomocí Amslerovy mřížky lze detekovat choroby postihující střed sítnice. Dojde-li k degeneraci oblasti žluté skvrny, nastává částečná či úplná ztráta zrakové ostrosti oka. Jelikož je zasažen pouze střed sítnice, zorné pole zůstává po okrajích sítnice zachováno.
Degenerace žluté skvrny vyžaduje odborné léčení. Pokud nemáte z tohoto testu dobrý pocit, navštivte prosím svého očního lékaře.

Otestujte si funkce své sítnice

Zorné pole je prostor, který vidíme, pohlédneme-li se vzpřímenou hlavou rovně vpřed.

Zahrnuje vše, co se v takové situaci vykreslí na sítnici. V tomto případě není podstatné, zda jsou věci ostré. Spadá sem rovněž okolí, které člověk vnímá pouze periferně.

Test zorného pole

Zlepšete si svůj zrak při pohledu na monitor

Pohodlí při práci s počítačem vám pomůže zvýšit několik jednoduchých opatření - speciální pracovní brýle nebo brýle na blízko. Roli zde hraje rovněž nastavení monitoru.

Zlepšete si svůj zrak při pohledu na monitor

Otestujte si zrak

Jakou máte zrakovou ostrost na dálku? Vyzkoušejte to!

 1. Stáhněte si vzor a vytiskněte si ho.
 2. Upevněte list na stěnu do výše očí a odstupte o 4 metry (5 kroků).
 3. Snažte se zjistit, kterým směrem míří kruhový otvor. Zapamatujte si čáru, kterou snadno a jasně rozlišíte.
Stáhnout vzortest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • U které čáry už nejste schopni jasně zjistit kruhový otvor? Příslušná hodnota vyjadřuje vaši zrakovou ostrost na dálku.

  Zraková ostrost 1,2 až 1,5:
  Blahopřejeme! Máte ostříží zrak! Neměli byste nicméně zapomínat na pravidelné návštěvy optiky či očního lékaře, kde váš skvělý zrak prověří.

  Zraková ostrost 1,0:

  Pravděpodobně nepotřebujete brýle. Zrak se nicméně může postupem času měnit a skutečná ostrost může poklesnout. Doporučujeme proto včasné vyšetření zraku.

  Zraková ostrost 0,8:

  Toto je hranice pro bezpečné řízení. Měli byste si nechat zrak zkontrolovat lékařem nebo optikem! Mějte na paměti, že v noci nebo za zhoršených světelných podmínek se vaše zraková ostrost oproti dennímu světlu výrazně snižuje.

  Zraková ostrost 0,4 až 0,6:

  Vaše zraková ostrost je nebezpečně nízká. Nechte si svůj zrak co nejdříve zkontrolovat odborníkem! Potřebujete brýle, a to zejména na řízení.

Test na presbyopii

Jaká je zraková ostrost na blízkou pracovní vzdálenost?
Udělejte si test pro prvotní posouzení!

 1. Stáhněte si vzor a vytiskněte si ho.
 2. Podržte vytištěnou stránku ve vzdálenosti 40 cm od očí. To zhruba odpovídá vzdálenosti při čtení.
 3. Přečtěte postupně všechny řádky. Zapamatujte si hodnotu před posledním řádkem, který stále dokážete jasně a snadno přečíst.
Stáhnouttest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • Hodnota, kterou jste si zapamatovali, označuje vaši zrakovou ostrost do blízka.

  Zraková ostrost 0,8 až 1,0:
  Blahopřejeme! Tyto hodnoty odpovídají normálnímu až velmi dobrému zraku. Test zrakové ostrosti si čas od času zopakujte.

  Zraková ostrost 0,4 až 0,6:
  Tyto hodnoty lze považovat za „snížené“ a pravděpodobně potřebujete brýle. Doporučujeme si nechat zrak odborně vyšetřit u očního lékaře či optika!

  Zraková ostrost 0,1 až 0,32:
  Hodnoty v tomto rozsahu lze označit za „postižení zraku“. Doporučujeme neodkladně navštívit očního lékaře nebo optika!

Test zakřivení rohovky

Zakřivení rohovky (astigmatismus) nastává v situacích, kdy se bod na sítnici zobrazuje jako čára. Otestujte si oči!

 1. Podívejte se postupně na čtyři kruhy a sledujte čáry. Důležité: Test nejprve proveďte jedním okem, pak druhým a nakonec oběma. Test můžete provádět s brýlemi i bez nich.
 2. Vidíte jasné černé čáry v kruzích?
 • Pokud se čáry jeví v jednom či více směrech rozmlžené nebo nejasné, může to znamenat, že oko není zcela v pořádku. V takovém případě navštivte svého optika či oftalmologa. Pokud odlišnosti čar vidíte i přes brýle, měli byste si je nechat zkontrolovat, protože nekorigovaný astigmatismus snižuje zrakovou ostrost.

Prohlédněte si obrázek a zkuste rozpoznat čísla či písmena.

Vyberte si z možných odpovědí!

 • Vidím číslo 8.
 • Vidím číslo 12.
 • Vidím něco jiného.

Pokud v předchozím obrázku dokážete rozeznat pouze číslici 8, je možné, že trpíte deuteranopií a nevnímáte zelenou barvu. Doporučujeme si nechat zrak odborně vyšetřit u očního lékaře či optika!

Pokud v předchozím obrázku dokážete rozeznat pouze číslici 12, je možné, že trpíte tritanopií a nevnímáte modrou barvu. Doporučujeme si nechat zrak odborně vyšetřit u očního lékaře či optika!

Pokud v obrázku vidíte číslici 182, je váš barvocit pravděpodobně v pořádku. Test barvocitu si čas od času zopakujte.

Prohlédněte si obrázek a zkuste rozpoznat čísla či písmena.

Vyberte si z možných odpovědí!

 • Vidím číslo 3.
 • Vidím něco jiného.

Pokud v obrázku vidíte číslici 3, je váš barvocit pravděpodobně v pořádku. Test barvocitu si čas od času zopakujte.

Pokud v předchozím obrázku nedokážete rozeznat žádnou číslici, je možné, že trpíte deuteranopií a nevnímáte červenou a zelenou barvu. Doporučujeme si nechat zrak odborně vyšetřit u očního lékaře či optika!

Prohlédněte si obrázek a zkuste rozpoznat čísla či písmena.

Vyberte si z možných odpovědí!

 • Vidím písmena C a H.
 • Vidím pouze číslo 31.

Pokud v obrázku vidíte písmena C a H, je váš barvocit pravděpodobně v pořádku. Test barvocitu si čas od času zopakujte.

Pokud v předchozím obrázku dokážete rozeznat pouze číslici 31, je možné, že trpíte deuteranopií a nevnímáte červenou a zelenou barvu. Doporučujeme si nechat zrak odborně vyšetřit u očního lékaře či optika!

Otestujte si funkci své sítnice

Amslerův test dokáže odhalit nebezpečné onemocnění sítnice. Otestujte si funkci své sítnice!

 1. Podívejte se na obrázek ze vzdálenosti 30 cm. Pokud potřebujete brýle na čtení, nasaďte si je prosím. Test nejprve proveďte oběma očima a následně nejprve levým a pak pravým okem.
 2. Odpovězte na následující otázky:
  Vidíte uprostřed mřížky malý černý čtverec?
  Podívejte se na čtverec. Dokážete stále rozeznat celou mřížku?
  Jsou všechny čáry v mřížce rovnoběžné a stejně černé?
 • Pokud jste na jednu či obě otázky odpověděli „ne“, měli byste se neprodleně objednat na kontrolu k očnímu lékaři: Může to být příznak abnormálních změn na sítnici. Důležité: Test čas od času opakujte!

Test zorného pole

Osoba, která koutkem oka zaznamená rychlý pohyb, okamžitě otočí hlavu. Tento reflex nám dovoluje včas reagovat na nebezpečí. Otestujte si, jak široké je vaše zorné pole!

 1. Důležité: Během testu nepoužívejte brýle! Vezměte do pravé ruky pero a natáhněte paži před obličej.
 2. Volnou rukou si zakryjte levé oko. Podívejte se přímo vpřed a udržujte směr pohledu, zatímco pomalu pohybujete perem v natažené ruce po obloukové dráze směrem doprava.
 3. Pohyb zastavte v okamžiku, kdy pero zmizí z vašeho zorného pole. U normálního zorného pole by se vaše paže měla nacházet v pravém úhlu oproti výchozí poloze.
 4. Nyní proveďte nataženou paží stejný pohyb na druhou stranu, dokud pero nezmizí z vašeho zorného pole. Úhel by v tomto případě měl být o něco menší, přibližně 60°, protože zorné pole je zde omezeno nosem.
 • Máte-li pocit, že uvedených hodnot nedosahujete, měli byste navštívit očního lékaře.

Zlepšete vaše vidění na počítač

Nastavte si správně monitor pro lepší vidění s minimem únavy při práci i ve volném čase!

 1. Vidíte 9 různých, odlišných a jinak ohraničených šedých ploch? Levé pole by mělo být zcela černé a pravé zcela bílé.
 2. Pokud tomu tak není, upravte jas a kontrast tak, abyste získali požadovaný výsledek.
 • • Najděte si čas na ergonomické uspořádání svého pracovního místa například na výškové nastavení židle, polohy monitoru atd.
  • Nezapomínejte při práci pravidelně mrkat, předejdete tak suchým očím.
  • Nastavte si velikost písma na monitoru tak, aby bylo vše čitelné bez nadměrné námahy.
  • Čas od času se podívejte i mimo monitor nebo si udělejte krátkou pauzu a nechte odpočinout oční svaly.
  • Umístěte monitor přibližně ve vzdálenosti 50 cm od očí.

Žádost o schůzku

Poslat nezávaznou žádost o schůzku optikovi.Telefon
??data.request.mail??

Můj seznam produktů

Optice pomůže připravit se na schůzku, když připojíte Váš seznam přání - vybraných brýlí.

Vaše žádost o schůzku byla úspěšně odeslána.

Brzy obdržíte e-mail s potvrzením, že Vaše data byla odeslána optikovi. Optik Vás kontaktuje napřímo pro bližší upřesnění schůzky.

NÁVRAT ZPĚT
Váš požadavek nemůže být odeslán!

Zkuste zadání opakovat, prosím.