nav-Id: 1648220 - doc-Id: 1641787

Čtyři generace Rodenstocků

Více informací o vyhlášené německé průmyslnické rodině Rodenstocků a také o historii naší společnosti.

Randolf Rodenstock: 1990–2003

Randolf Rodenstock do firmy nastoupil v roce 1976. Po absolvování bakalářského studia v oblasti fyziky studoval magisterský cyklus na Management-School Insead, ve francouzském Fontainebleu. V první fázi společnost vedl společně se svým otcem. Otěže společnosti převzal v roce 1990 a začal společnost připravovat na zvládnutí nároků, jaké na ni kladla rostoucí míra globalizace.

V důsledku rostoucích nákladů přesunul významnou část výroby do zahraničí, čímž zajistil firmě konkurenceschopnost. Trpělivě pokračoval v modernizaci společnosti a zaměřil její aktivitu především na oblast brýlí.

V roce 2002 upravil Randolf Rodenstock strukturu společnosti do podoby kompatibilní s kapitálovými trhy a otevřel ji akcionářům mimo rodinné kruhy s cílem připravit primární úpis akcií. V roce 2003 se z pozice generálního ředitele přesunul do dozorčí rady a z tohoto titulu zůstává svázán se skupinou Rodenstock.

V současnosti profesor Randolf Rodenstock funguje jako Managing Partner rodinného koncernu Optische Werke G. Rodenstock GmbH & Co. KG (OWGR). Zastává také mnoho čestných funkcí. Poté, co po dobu 15 let předsedal Bavorskému sdružení kovovýroby a energetiky (VBM) a Sdružení pro bavorské hospodářství (VBW), je v současnosti čestným předsedou posledně zmiňované asociace.
Je viceprezidentem Asociace německého průmyslu (BDA), členem řídicího výboru Německé průmyslové federace (BDI) a předsedou Institutu Romana Herzoga.

Rolf Rodenstock: 1953–1990

Rolf Rodenstock studoval podnikové řízení a po obhájení doktorátu se stal profesorem. Následně od svého otce v roce 1953 přebírá vedení společnosti. Je to on, kdo stojí za restrukturalizací a ekonomickým zázrakem značky Rodenstock. Rolf Rodenstock byl považován za jednu z nejvýraznějších podnikatelských osobností v nově vzniklé SRN.

Kromě výroby čoček se soustředil hlavně na produkci brýlových obrub a položil tak základy vzestupu značky RODENSTOCK. Pod jeho vedením byly zavedeny moderní metody plánování a výroby a došlo rovněž k založení dceřiných firem v mnoha zemích světa.

Rolf Rodenstock se ale nezříkal ani společenské odpovědnosti. V letech 1978–1984 byl například předsedou Německé průmyslové federace (BDI) a v letech 1966 až 1978 prezidentem Institutu pro německé hospodářství (IW). Mezi roky 1971 až 1990 stál v čele Hornobavorské a mnichovské průmyslové a obchodní komory (IHK).

Alexander Rodenstock: 1905–1953

Alexander Rodenstock do firmy přišel roku 1905 ve věku 22 let. Na žádost svého otce přerušil svá studia fyziky a ekonomie a v roce 1919 převzal vedení rodinného podniku.

V době, kdy do společnosti nastoupil, zaměstnávala 200 lidí, přičemž v době jeho smrti v roce 1953 dosahovala pracovní síla více než desetinásobku. Pro jeho éru je typické odhodlání a vytrvalost. Fáze růstu, jako například v době před vypuknutím I. světové války nebo ve 30. letech, byly střídány katastrofami v podobě dvou světových válek a hospodářské krize.

Navzdory těmto prudkým výkyvům se Alexander setrvale držel soukromé povahy rodinného podniku. Úspěšně odolal pokusům o převzetí společnosti i nucenému sloučení s konkurencí v období vlády národních socialistů.

Alexander Rodenstock se zúčastnil mnichovské sovětské revoluce na straně buržoazních kontrarevolucionářů a v letech 1919 až 1925 byl Mnichovským radním za Bavorskou lidovou stranu. Kromě toho zastával řadu čestných funkcí v průmyslových a sociálně-politických organizacích.

Josef Rodenstock: 1878–1905

Dne 1. ledna 1878 zahájil tehdy dvaatřicetiletý Josef Rodenstock, podomní obchodník s měřicími přístroji vlastní konstrukce a brýlovými obrubami, společně se svým bratrem Michaelem provoz podniku s názvem „G. Rodenstock“, který byl založen roku 1877 ve Würzburgu.

Sídlo společnost bylo v roce 1883 přesunuto do Mnichova, kde se nachází až do dnešních dnů.

Byl selfmademanem, který rád podstupoval rizika a disponoval směsí invenčnosti, drzosti a nezvykle pronikavého intelektu. Býval považován za vstřícného a zábavného, ale zároveň „za prudkého ve svém hněvu nad chybami či neschopností“. Vybudoval společnost z ničeho, pouze vlastní energií a železnou vůlí. Přesto, že záhy velice zbohatl, zůstal ve svých potřebách značně skromný.

Jako podnikatel se nikdy nevyhýbal výměně názorů, měl-li pocit, že je to pro jeho společnost důležité. Stavěl se proti „neprofesionálním obchodníkům s brýlemi“, podnikal právní kroky proti konkurenci a bojoval s očními lékaři, kteří si stěžovali na jeho osvětové publikace.