nav-Id: 1648224 - doc-Id: 1641794

Poslání společnosti Rodenstock

Hodnoty, které vystihují naši každodenní práci ve společnosti Rodenstock.

Josef Rodenstock předběhl svou dobu, když roku 1877 vyřknul následující slova: „Poškození zraku není nemoc a může být velmi snadno napraveno za předpokladu, že chápete zrakový systém jako celek.“ Toto dědictví stále opatrujeme a staráme se o to, aby ožívalo ve všech našich výrobcích i každé další inovaci společnosti Rodenstock.

Na tomto základě jsou vystavěny naše firemní hodnoty. Jsou zárukou spolehlivosti, motivace, uznání a profesionálního výkonu, a to jak na interní úrovni, tak navenek vůči našim zákazníkům. Tímto způsobem se aktivně podílejí na utváření firemní kultury a budování úspěchu společnosti Rodenstock.

Naše firemní hodnoty

Firemní hodnoty slouží zaměstnancům coby orientace v jejich každodenním konání a jsou stavebními kameny důvěry. Vědomí toho, že všichni zaměstnanci sdílejí stejné hodnoty a žijí v jejich duchu, pozvedává týmového ducha a zvyšuje připravenost zaměstnanců přijímat odpovědnost za podnikatelské aktivity v prostředí, v němž panuje svoboda kreativního myšlení. Ještě hlouběji jsou naše hodnoty zakořeněny v mnohaletém trvání naší tradice a jsou tím, za čím si společnost Rodenstock a každý její zaměstnanec stojí. Jsou naší identitou a vyjádřením osobnosti, což určuje, jakým způsobem dosahujeme svých cílů, jak společně utváříme své pracovní vztahy a jak navenek jednáme se zákazníky.

Radost

Svou práci děláme s radostí a z hlubokého přesvědčení ‒ a je to na nás vidět. Ke svým povinnostem v rámci celého procesu přistupujeme s elánem a nadšením.

Odpovědnost

„Jako podnikatelský subjekt“ přebíráme zodpovědnost za to, co děláme, svobodně využíváme svou kreativitu a činíme svobodná rozhodnutí. V rámci procesu se neustále vydáváme novými cestami a učíme se ze zpětné vazby a z vlastních chyb.

Věrohodnost

Říkáme, co si myslíme, a děláme to, co říkáme. Model našeho vystupování: ke společnosti, zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům přistupujeme otevřeně, s uznáním a nestranně.

Výkonnost

Pro společnost se vždy snažíme udělat maximum. V rámci procesu jsme plně motivovaní a nespokojíme se s průměrem.

Úspěch

Svou činností navenek i uvnitř společnosti se snažíme zákazníky potěšit. Naším cílem je dosáhnout dlouhodobých profesních úspěchů a cílů v týmu. Těšíme se z plodů naší práce a z úspěchů čerpáme novou sílu a energii.

Naše firemní kultura

Co se konkurenceschopnosti týče, považujeme řízení organizační kultury naší společnosti za důležitý prvek. Společnost Rodenstock a všichni její zaměstnanci aktivně podporují utváření firemní kultury tím, že v duchu firemních hodnot vědomě žijí. Tyto výsledky jsou zakotveny v následujících pěti pilířích, na kterých je naše firemní kultura vystavěna a za které se každý zaměstnanec společnosti Rodenstock postaví:

Podnikatelské aktivity

Přebíráme zodpovědnost za to, co děláme, iniciativu bereme plně do svých rukou a využíváme svobody jednat a činit rozhodnutí.

Týmový duch

Pracujeme jako tým, nasloucháme si a navzájem se v rámci celého týmu maximálně podporujeme.

Strategie a realizace

Vyvíjíme systematické strategie a důsledně se jich držíme.

Zaměřujeme se na zákazníky a koncové spotřebitele

Sami sebe vidíme jako poskytovatele služeb, který svým zákazníkům dává najevo, že si jich váží, naslouchá jim a uznává jejich potřeby.

Prvotřídní výrobky & služby

Stojíme si za označením „prvotřídní“, neboť svým zákazníkům prokazujeme „službu“ ve všech fázích pracovního vztahu, a to v podobě bezvadné práce a nejvyšších kvalitativních standardů.